Pre študentov

Chystáš sa na maturitu? Máš problémy s angličtinou na ZŠ/SŠ? Nejdú ti časy, podmienky, pasívum,...? Alebo ti škola nič nedáva a jednoducho chceš vedieť po anglicky?

V tomto kurze dostanete komplexnú prípravu na všetky zložky maturitného B1 testu + sloh. To znamená: use of English (gramatika), reading (čítanie s porozumením), listening (posluch s porozumením) a príprava na slohovú prácu (kompozícia, list, príbeh, atď.)

Cena kurzu zahŕňa diagnostický test na úvod modulu, 1x týždenne 90 minútový kurz, materiály, doplnkové materiály, individuálny prístup, kontinuálnu rediagnostiku, motiváciu.

Cena kurzu nezahŕňa garanciu zvládnutia maturity len za absolvovanie kurzu, zázraky, lievik na naliatie vedomosti do hlavy.

Metóda výuky:
Makať, makať a makať, na kurze veľa a doma ešte viac. Študenti, okrem práce priamo na prezenčnom kurze, vypracovávajú materiály doma, ktoré nosia na opravu >> individuálna diagnostika pokroku.

Materiály: TBA

Požadované schopnosti - aspoň A2 úroveň anglického jazyka (nutné absolvovanie diagnostického vstupného testu)

Kurz je vhodný pre maturantov na odborných stredných školách

Kapacita: 4 - 6 študentov

Naplnenie kurzu: 0 / 6

Termín trvania kurzu:

 • modul I. September 2017 - November 2017
 • modul II. November 2017 - Január 2017
 • modul III. Január 2017 - Marec 2017
 • modul IV. Marec 2017 - Máj 2017

Časová dotácia kurzu: 1 x 90min. týždenne

Deň / čas: TBA

Chystáš sa na maturitu? Máš problémy s angličtinou na ZŠ/SŠ? Nejdú ti časy, podmienky, pasívum,...? Alebo ti škola nič nedáva a jednoducho chceš vedieť po anglicky?

V tomto kurze dostanete komplexnú prípravu na všetky zložky maturitného B2 testu + sloh. To znamená: use of English (gramatika), reading (čítanie s porozumením), listening (posluch s porozumením) a príprava na slohovú prácu (kompozícia, list, príbeh, atď.)

Cena kurzu zahŕňa diagnostický test na úvod modulu, 1x týždenne 90 minútový kurz, materiály, doplnkové materiály, individuálny prístup, kontinuálnu rediagnostiku, motiváciu.

Cena kurzu nezahŕňa garanciu zvládnutia maturity len za absolvovanie kurzu, zázraky, lievik na naliatie vedomosti do hlavy.

Metóda výuky:
Makať, makať a makať, na kurze veľa a doma ešte viac. Študenti, okrem práce priamo na prezenčnom kurze, vypracovávajú materiály doma, ktoré nosia na opravu >> individuálna diagnostika pokroku.

Materiály: TBA

Požadované schopnosti - aspoň B1 úroveň anglického jazyka (nutné absolvovanie diagnostického vstupného testu)

Kurz je vhodný pre maturantov na gymnáziách + B2 maturantov iných škôl

Kapacita: 4 - 6 študentov

Naplnenie kurzu: 0 / 6

Termín trvania kurzu:

 • modul I. September 2017 - November 2017
 • modul II. November 2017 - Január 2017
 • modul III. Január 2017 - Marec 2017
 • modul IV. Marec 2017 - Máj 2017

Časová dotácia kurzu: 1 x 90min. týždenne

Deň / čas: TBA

Chystáš sa na maturitu? Máš problémy s angličtinou na ZŠ/SŠ? Nejdú ti časy, podmienky, pasívum,...? Alebo ti škola nič nedáva a jednoducho chceš vedieť po anglicky?

V tomto kurze dostanete komplexnú prípravu na zvládnutie maturitnej odpovede "like a boss" To znamená: picture description (opis, porovnávanie, vysvetľovanie obrázku), topic (obsahová náplň danej maturitnej témy), role play (dialogický rozhovor na základe zadania), a simulation (simulácia riešenia vzniknutej situácie)

Cena kurzu zahŕňa prístup na online portál so vzorovými maturitnými odpoveďami, diagnostický test na úvod modulu, 1x týždenne 90 minútový kurz, materiály, doplnkové materiály, individuálny prístup, kontinuálnu rediagnostiku, motiváciu.

Cena kurzu nezahŕňa garanciu zvládnutia maturity len za absolvovanie kurzu, zázraky, lievik na naliatie vedomosti do hlavy.

Metóda výuky:
Makať, makať a makať, na kurze veľa a doma ešte viac. Študenti, okrem práce priamo na prezenčnom kurze, vypracovávajú materiály doma, ktoré nosia na opravu >> individuálna diagnostika pokroku.

Materiály: TBA

Požadované schopnosti - zvládnuté základy anglickej výslovnosti + slovnej zásoby aspoň na úrovni A2 (nutné absolvovanie diagnostického vstupného testu)

Kurz je vhodný pre maturantov, ktorí potrebujú trénovať maturitné témy

Kapacita: 4 - 6 študentov

Naplnenie kurzu: 0 / 6

Termín trvania kurzu:

 • modul I. September 2017 - November 2017
 • modul II. November 2017 - Január 2017
 • modul III. Január 2017 - Marec 2017
 • modul IV. Marec 2017 - Máj 2017

Časová dotácia kurzu: 1 x 90min. týždenne

Deň / čas: TBA

Chystáš sa na maturitu? Máš problémy s angličtinou na ZŠ/SŠ? Nejdú ti časy, podmienky, pasívum,...? Alebo ti škola nič nedáva a jednoducho chceš vedieť po anglicky?

Na konci tohoto kurzu pocítite výrazné zlepšenie vo vami požadovanej oblasti. Napríklad gramatika (gramatické časy, pasívum, podmienky, reported speech, atď.), slovná zásoba (podľa rôznych tém - cestovanie, škole, práca, atď.), doučovanie (zopakovanie a prehĺbenie učiva zo školy) a speaking (podľa požiadaviek)

Cena kurzu zahŕňa diagnostický test na úvod modulu, 1x týždenne 90 minútový kurz, materiály, doplnkové materiály, individuálny prístup, kontinuálnu rediagnostiku, motiváciu.

Cena kurzu nezahŕňa garanciu zvládnutia maturity len za absolvovanie kurzu, zázraky, lievik na naliatie vedomosti do hlavy.

Metóda výuky:
Makať, makať a makať, na kurze veľa a doma ešte viac. Študenti, okrem práce priamo na prezenčnom kurze, vypracovávajú materiály doma, ktoré nosia na opravu >> individuálna diagnostika pokroku.

Materiály: TBA

Požadované schopnosti - odvaha, chuť, pracovitosť a čas.

Kurz je vhodný pre študentov akejkoľvek školy (ZŠ, SŠ, VŠ)

Kapacita: 4 - 6 študentov

Naplnenie kurzu: 0 / 6

Termín trvania kurzu:

 • modul I. September 2017 - November 2017
 • modul II. November 2017 - Január 2017
 • modul III. Január 2017 - Marec 2017
 • modul IV. Marec 2017 - Máj 2017

Časová dotácia kurzu: 1 x 90min. týždenne

Deň / čas: TBA

The Guide © 2017 Created by Roman Valach