Pre študentov

V tomto kurze dostanete komplexnú prípravu na všetky zložky maturitného B1 testu + sloh. To znamená:

 • use of English (gramatika)
 • reading (čítanie s porozumením)
 • listening (posluch s porozumením)
 • príprava na slohovú prácu (kompozícia, list, príbeh, atď)

Cena kurzu zahŕňa diagnostický test na úvod modulu, 1x týždenne 60 minútový kurz, materiály, doplnkové materiály, individuálny prístup, kontinuálnu rediagnostiku, motiváciu.

Cena kurzu nezahŕňa garanciu zvládnutia maturity len za absolvovanie kurzu, zázraky, lievik na naliatie vedomostí do hlavy.

Metóda výuky:
Makať, makať a makať, na kurze veľa a doma ešte viac. Študenti, okrem práce priamo na prezenčnom kurze, vypracovávajú materiály doma, ktoré nosia na opravu >> individuálna diagnostika pokroku.

Materiály: TBA

Požadované schopnosti - aspoň A2 úroveň anglického jazyka (nutné absolvovanie diagnostického vstupného testu)

Kurz je vhodný pre maturantov na odborných stredných školách

Kapacita: 4 - 6 študentov

Termín trvania kurzu:

 • modul I. September 2017 - November 2017
 • modul II. November 2017 - Január 2018
 • modul III. Január 2018 - Marec 2018
 • modul IV. Marec 2018 - Máj 2018

Časová dotácia kurzu: 1 x 60min. týždenne

Deň / čas: Utorok 14:30 - 15:30 (1 voľné miesto)

Cena: 30€ / osoba / mesiac

Počet stretnutí v rámci modulu: 7 - 8

V tomto kurze dostanete komplexnú prípravu na všetky zložky maturitného B2 testu + sloh. To znamená:

 • use of English (gramatika)
 • reading (čítanie s porozumením)
 • listening (posluch s porozumením)
 • príprava na slohovú prácu (kompozícia, list, príbeh, atď)

Cena kurzu zahŕňa diagnostický test na úvod modulu, 1x týždenne 60 minútový kurz, materiály, doplnkové materiály, individuálny prístup, kontinuálnu rediagnostiku, motiváciu.

Cena kurzu nezahŕňa garanciu zvládnutia maturity len za absolvovanie kurzu, zázraky, lievik na naliatie vedomostí do hlavy.

Metóda výuky:
Makať, makať a makať, na kurze veľa a doma ešte viac. Študenti, okrem práce priamo na prezenčnom kurze, vypracovávajú materiály doma, ktoré nosia na opravu >> individuálna diagnostika pokroku.

Materiály: TBA

Požadované schopnosti - aspoň B1 úroveň anglického jazyka (nutné absolvovanie diagnostického vstupného testu)

Kurz je vhodný pre maturantov na gymnáziách + B2 maturantov iných škôl

Kapacita: 4 - 6 študentov

Termín trvania kurzu:

 • modul I. September 2017 - November 2017
 • modul II. November 2017 - Január 2018
 • modul III. Január 2018 - Marec 2018
 • modul IV. Marec 2018 - Máj 2018

Časová dotácia kurzu: 1 x 60min. týždenne

Deň / čas: Piatok 14:45 - 16:00(1 voľné miesto)

Cena: 30€ / osoba / mesiac

Počet stretnutí v rámci modulu: 7 - 8

V tomto kurze dostanete komplexnú prípravu na zvládnutie maturitnej odpovede "like a boss" To znamená:

 • picture description (opis, porovnávanie a vysvetľovanie obrázku)
 • topic (obsahová náplň danej maturitnej témy)
 • role play (dialogický rozhovor na základe zadania)
 • simulation (simulácia riešenia vzniknutej situácie)

Cena kurzu zahŕňa prístup na online portál so vzorovými maturitnými odpoveďami, diagnostický test na úvod modulu, 1x týždenne 60 minútový kurz, materiály, doplnkové materiály, individuálny prístup, kontinuálnu rediagnostiku, motiváciu.

Cena kurzu nezahŕňa zázraky, lievik na naliatie vedomostí do hlavy.

Metóda výuky:
Makať, makať a makať, na kurze veľa a doma ešte viac. Študenti, okrem práce priamo na prezenčnom kurze, vypracovávajú materiály doma, ktoré nosia na opravu >> individuálna diagnostika pokroku.

Materiály: TBA

Požadované schopnosti - zvládnuté základy anglickej výslovnosti + slovnej zásoby aspoň na úrovni A2 (nutné absolvovanie diagnostického vstupného testu)

Kurz je vhodný pre maturantov, ktorí potrebujú trénovať maturitné témy

Kapacita: 4 - 6 študentov

Termín trvania kurzu:

 • modul I. September 2017 - November 2017
 • modul II. November 2017 - Január 2018
 • modul III. Január 2018 - Marec 2018
 • modul IV. Marec 2018 - Máj 2018

Časová dotácia kurzu: 1 x 60min. týždenne

Deň / čas: TBA

Cena: 30€ / osoba / mesiac

Počet stretnutí v rámci modulu: 7 - 8

Na konci tohoto kurzu pocítite výrazné zlepšenie vo vami požadovanej oblasti. Napríklad:

 • gramatika (gramatické časy, pasívum, podmienky, reported speech, atď.)
 • slovná zásoba (podľa rôznych tém - cestovanie, škola, práca, atď.)
 • doučovanie (zopakovanie a prehĺbenie učiva zo školy)
 • speaking (podľa požiadaviek)

Cena kurzu zahŕňa diagnostický test na úvod modulu, 1x týždenne 60 minútový kurz, materiály, doplnkové materiály, individuálny prístup, kontinuálnu rediagnostiku, motiváciu.

Cena kurzu nezahŕňa garanciu zvládnutia maturity len za absolvovanie kurzu, zázraky, lievik na naliatie vedomostí do hlavy.

Metóda výuky:
Makať, makať a makať, na kurze veľa a doma ešte viac. Študenti, okrem práce priamo na prezenčnom kurze, vypracovávajú materiály doma, ktoré nosia na opravu >> individuálna diagnostika pokroku.

Materiály: TBA

Požadované schopnosti - odvaha, chuť, pracovitosť a čas.

Kurz je vhodný pre študentov akejkoľvek školy (ZŠ, SŠ, VŠ)

Kapacita: 4 - 6 študentov

Termín trvania kurzu:

 • modul I. September 2017 - November 2017
 • modul II. November 2017 - Január 2018
 • modul III. Január 2018 - Marec 2018
 • modul IV. Marec 2018 - Máj 2018

Časová dotácia kurzu: 1 x 60min. týždenne

Deň / čas: TBA

Cena: 30€ / osoba / mesiac

Počet stretnutí v rámci modulu: 7 - 8

The Guide © 2017 Created by Roman Valach