Individuálne kurzy

Veľa ľudí má pocit, že nie je dobré učiť sa v skupinke, lebo ich to oberá o čas. To však nie je pravda z viacerých dôvodov:

 • sústrediť sa plných 60 min na cudzí jazyk je veľmi náročné; pokiaľ je študent na hodine sám, už po 30 minútach sa stráca pozornosť, nastupuje únava a klesá schopnosť učiť sa nové slovíčka, frázy, nevraviac o gramatike;
 • v skupinke 3-4 študentov tento problém odpadá, pretože sa pozornosť, sústredenie, mentálna energia rozloží na všetkých študentov a to dokáže dostatočne vybalansovať sústredenie – učenie – psycho-relax.

Iní ľudia sa v skupine hanbia, zrejme nechcú, aby ich chyby počuli ostatní. Akože a načo sa ten jazyk učíme? Aby sme nehovorili pred cudzími ľuďmi, iba pred zrkadlom? Alebo otočme si to – keď sa nejaký cudzinec pokúša hovoriť po slovensky, čakáme od neho, že bude hovoriť dokonale dobre? Asi nie. Prečo potom od seba čakáme, že budeme hovoriť po anglicky s cudzími ľuďmi až keď to budeme dokonale vedieť? To je úplne chorá myšlienka.

Základom komunikácie v cudzom jazyku je zdravé sebavedomie a sebadôvera. Tieto dve zásadné veci ale nikto nezíska tým, že NEBUDE používať cudzí jazyk pred cudzími ľuďmi. Takže skupinová výučba je oveľa efektívnejšia práve vďaka simulácií reálnych podmienok >> používam cudzí jazyk pred ľuďmi, ideálne neznámymi. Veď koniec koncov – na to sa ho asi chcem naučiť, však? Alebo sa chcem doma s babkou rozprávať po anglicky a machrovať, že mi nerozumie? No nezdá sa mi to moc.

Práve preto je cenník pre individuálne hodiny (60 min) nasledovný:

Konkrétne cena sa odvíja od individuálnej potreby&požiadavky študenta – je rozdiel (napr. v množstve materiálov) pripravovať niekoho na CAE certifikát/business meeting/cestovanie/maturitu, atď.

Day / Time 8:00 - 11:00 11:00 - 13:00 13:00 - 17:00 17:00 - 19:00 po 19:00
Monday 15 - 25€ 15 - 30€ 20 - 30€ 15 - 30€ 30€
Tuesday 15 - 25€ 15 - 30€ 20 - 30€ 15 - 30€ 30€
Wednesday 15 - 25€ 15 - 30€ 20 - 30€ 15 - 30€ 30€
Thursday 15 - 25€ 15 - 30€ 20 - 30€ 15 - 30€ 30€
Friday 15 - 25€ 15 - 30€ 20 - 30€ 15 - 30€ 30€
Saturday 15 - 25€ 15 - 30€ 20 - 30€ 15 - 30€ 30€
Sunday 15 - 25€ 15 - 30€ 20 - 30€ 15 - 30€ 30€

Čo cena zahŕňa:

 • individuálny prístup (príprava tailored-to-measure cvičení so slovnou zásobou);
 • free wifi;
 • využívanie moderných aplikácií vo výučbe (kahoot);
 • flexibilita – prispôsobenie sa potrebám študenta;
 • doplnkové materiály - najnovšie učebné materiály popredných jazykových vydavateľstiev (oxford, Cambridge, MacMillan, Paerson z oxico.sk);
 • Schoko Bons na hodine ako odmena za niečo extra;
 • word document z každej hodiny ako výstup – poznámky, domáca úloha, cvičenia;
 • výuka a monitoring individualizovanej slovnej zásoby pomocou wocabee.app.

Podmienky účasti na individuálnych hodinách:

Štandardné trvanie individuálnej lesson je 60 min. Vzhľadom k nespoľahlivosti mnohých ľudí a ich nezodpovednosti sú podmienky účasti od septembra 2019 upravené nasledovne:

 • 5 lessons sa platí vopred;
 • postupne sa z kurzovného odpisuje 5 lessons podľa toho, ako sú odučené;
 • na poslednej piatej lesson sa zaplatí nasledujúcich 5 lessons, ak sa študent rozhodne pokračovať;
 • zrušenie hodiny – štandardne je možné hodinu zrušiť, resp. presunúť jeden deň vopred; v takom prípade sa z kurzovného nič nestrháva, hodina sa presunie;
 • v prípade zrušenia hodiny v daný deň sa z kurzovného strháva 50% ceny hodiny, pretože mne ten čas ostane mŕtvy, nedá sa mi už nahradiť nikým iným, lebo ľudia nesedia doma a nečakajú, kým im zavolám;
 • v prípade že sa ukončí spolupráca pred uplynutím 5 lessons sa kurzovné nevracia; v prípade, že by nebolo možné z rôznych nepredvídaných okolností už zaplatené lessons odučiť (výbuch sopky, potopa, choroba lektora, koniec sveta), sa situácia vyrieši vzájomnou dohodou;
 • zahraniční návštevníci na hodine – anglický jazyk sa neučíme preto, aby sme sa rozprávali doma sami so zrkadlom a ani preto, aby sme sa ho naučili za 100 rokov do dokonalosti a potom ho raz použili niekde mimo našej hodiny. Preto budú na naše hodiny pozývaní akíkoľvek schopní cudzinci, ktorých dokážem tu v meste alebo okolí zohnať a ich účelom bude speaking to my students & my students speaking to them. Kto s tým má problém, nech sa na kurz nehlási.
Dôležitý oznam po školskom roku 2019/2020

Chceš sa skutočne naučiť po anglicky?

Môžeš sa učiť kdekoľvek, na internetoch, doma, v iných jazykovkách. Ak sa chceš učiť práve „u Flaka“, tak si pozorne prečítaj podmienky účasti na „kurze“.

A predovšetkým:

- bez prípravy a práce na svojej angličtine aj mimo hodín angličtiny (doma) sa nič nenaučíš a nikam neposunieš (nemáš doma čas? tak sa nehlás na angličtinu, škoda peniazov);

- Flak nevie čarovať a tvoj mozog si potrebuje pred ďalšou hodinou prejsť poznámky z predošlej hodiny, lebo inak si pravdepodobne nič nové nezapamätá;

- najvzácnejšou komoditou je čas a pokiaľ ho Flak venuje tebe, nemôže ho venovať niekomu inému, kto by rád chodil a možno pracoval oveľa usilovnejšie ako ty >> preto Flak s tebou spoluprácu ukončí, ak sa nebudeš svedomito učiť (wocabee, wordové dokumenty, extra úlohy) a pripravovať na hodiny (nemá význam páliť čas s niekým, kto len „chce chodiť na angličtinu“ ale reálne robotu neodvedie žiadnu, o také peniaze Flak nestojí a radšej svoj čas venuje iným ľuďom, ktorí majú integritu >> a nielen prázdne slová o tom, ako sa „chcú“ učiť).

Ak chápeš predošlý oznam a chceš sa NAUČIŤ po anglicky (nielen niekam chodiť), môžeš sa prihlásiť