Podmienky účasti

Po nedobrých skúsenostiach s mnohými nespoľahlivými ľuďmi v školských rokoch 2017/2018 a 2018/2019, samozrejme aj 2019/2020, som už veľmi nútený pre školský rok 2020/2021 upraviť podmienky účasti v kurzoch nasledovne:

1. Kurz s názvom napr. LEGENDS spravidla prebieha 1x do týždňa (možná dohoda) v rozsahu 60/90 min (možná dohoda). Pokiaľ nebude po vzájomnej dohode študentov a lektora určené inak, za deň kurzu bude stanovený napr. Monday a čas 14:00-15:00.

2. Začiatok hodiny - keď kurz začína napr. 13:30, tak je vhodné prísť 13:25 a veľmi pravdepodobne už v triede budem a môžeme začať. Avšak chodiť skôr nemá význam; buď som preč, alebo práve učím, a preto sa do triedy nedostaneš a čakať na chodbe je veľmi nezmysluplná aktivita.

3. Kurz je rozdelený na moduly a jeden modul trvá spravidla 4 týždne výuky. Počet stretnutí (hodín) v rámci jedného modulu je približne 4 (v závislosti od potreby a vzájomnej dohody študentov, napr. pred ťažkým testom v škole môže byť stretnutí aj viac).

4. Cena jedného modulu je CENA €/osoba a platí sa na začiatku modulu, t.j. štandardne na prvej hodine nového modulu je kurzovné uhradené, v hotovosti/platbou na účet/bitcoin. Pre nechápavých, Module 1 sa platí na hodine Lesson 1/1. Module 2 sa platí o 4 týždne neskôr na hodine Lesson 2/1 (prvé číslo je číslo modulu, druhé je poradové číslo lekcie).

V prípade platby na účet:
VUB: SK62 0200 0000 0021 9755 5753
Bitcoin adresa: bc1q 2v7l n6t7 djwn c7lc0 mrdz 7u69 28mg chks fkwr7

V prípade potreby faktúry ma kontaktujte osobne.

Čo cena zahŕňa:
- individuálny prístup (príprava tailored-to-measure cvičení so slovnou zásobou);
- klimatizovaná classroom;
- free wifi;
- využívanie moderných aplikácií vo výučbe (kahoot);
- flexibilita – prispôsobenie sa potrebám študenta;
- doplnkové materiály – najnovšie učebné materiály popredných jazykových vydavateľstiev (Oxford, Cambridge, MacMillan, Paerson z oxico.sk);
- Schoko Bons na hodine ako odmena za niečo extra
- word document z každej hodiny ako výstup – poznámky, domáca úloha, cvičenia;
- tvorba + opakovanie slovnej zásoby pre študentov pomocou wocabee.app (nie samotné zakúpenie wocabee.app);

Čo sa od študenta očakáva:
- aktívna participácia na hodinách (kurz nie je oddychová zóna, resp. detský kútik);
- pravidelné vypracovávanie wocabee balíčkov podľa dohodnutého tempa;
- pravidelné vypracovávanie „domácich úloh“ – doplnkové materiály (v papierovej alebo elektronickej podobe);
- pravidelné (z týždňa na týždeň) preopakovanie „prebratého učiva“ >> word document, ktorý príde ako výstup z poslednej hodiny elektronicky buď na email alebo inou elektronickou formou študentovi;
- keďže sa classroom nachádza v administratívnej budove s kanceláriami, očakáva sa slušné správanie, ktoré nevyrušuje ľudí pracujúcich v okolitých kanceláriách;
- budova nemá vlastný stojan na bicykle, čo je smutné, ale treba tomu prispôsobiť dochádzanie na kurz (chodba je úzka a nie je to parkovisko pre bicykle, mopedy, babety, kolobežky, kone, skútre, fúriky, a pod.);

5. Absencie: vzhľadom k tomu, že pravidlo o jednej povolenej absencii bolo zneužívané lajdáckymi študentami, nie sú absencie povolené. V praxi to znamená – po zaplatení modulu sa kurzovné v prípade absencie nevracia. Je veľa študentov, ktorí sa na kurz nedostali práve preto, lebo to miesto a tú príležitosť si dostal, dostala ty a keď si to nevážiš a máš iné priority, je to fajn, avšak tvojou absenciou náklady neklesnú a na tvojom miesto mohol byť niekto zodpovedný, kto by poctivo chodil. Môj čas&priestor si veľmi vážim a preto – ak sa už rozhodneš chodiť, tak práve ten čas a priestor ti budú k dispozícií. Plytvať ním však nebudem. Ak neprídeš, tvoj problém. Vždy sa môžeš rozhodnúť s kurzom skončiť a nahradí ťa niekto iný.

6. V prípade dlhodobej choroby, pobytu v nemocnici, autonehody, pádu do studne a pod. sa účasť na kurze, platby a ostatné veci s tým súvisiace (náhrada hodín, návšteva do nemocnice s kyticou, atď.) individuálne dohodnú na základe podmienok vzniknutej situácie.

7. V prípade, že by v daný týždeň vznikla situácia, že by hodinu musel zrušiť lektor, buď bude hodina po vzájomnej dohode so študentmi nahradená (v ten istý alebo aj iný týždeň). V prípade, že by sa hodinu nepodarilo nahradiť, študenti o ňu neprídu, presúva sa im do ďalšieho modulu.

8. Corona pravidlá! Ak si nedávno niekam cestoval, alebo bol v kontakte s niekým, kto cestoval alebo aj nikto nikam necestoval, ale máš ty alebo ten človek, s ktorým si bol v kontakte, rôzne príznaky, ktoré môžu naznačovať nakazenie coronavírusom, nechoď na kurz, ani na individuálnu hodinu angličtiny. Nechceš predsa nakaziť spolužiakov, ľudí v budove a ani lektora. V takomto prípade sa individuálne dohodneme, ako budeme ďalej postupovať podľa toho, aké máš príznaky, či si v karanténe na 14 dní alebo či čakáš na test, poprípade dýchaš cez ventilátor. Pre istotu, či si pochopil: nechoď na kurz.

9. Vyhodenie z kurzu: lektor si vyhradzuje právo vyhodiť študenta z kurzu, pokiaľ ten hrubo narúša kurz, sťažuje sa; sťažuje, ba až znemožňuje prácu iným študentom kurzu; nepracuje, neplní si povinnosti v podobe vypracovávania „papierov“ (niečo ako domáca príprava- práca navyše na tom, čo práve treba – gramatika, slovná zásoba, atď.). Špecificky sa zakazuje nosiť do triedy sneh, posúvať ho po stole z jedného kraja na druhý; zakazuje sa vydlabávať v chlebe diery; otvárať chladničku, liezť pod stôl, sedieť na zemi; vykrikovať z okna, že cigáni smrdia; celkovo správať sa ako retard. Pre takéto potreby existujú rôzne ústavy pre mentálne poruchy.

10. Zahraniční návštevníci na hodine – anglický jazyk sa neučíme preto, aby sme sa rozprávali doma sami so zrkadlom a ani preto, aby sme sa ho naučili za 100 rokov do dokonalosti a potom ho raz použili niekde mimo našej hodiny. Preto budú na naše hodiny pozývaní akíkoľvek schopní cudzinci, ktorých dokážem tu v meste alebo okolí zohnať a ich účelom bude speaking to my students & my students speaking to them  Kto s tým má problém, nech sa na kurz nehlási.

11. Na znak súhlasu s podmienkami kurzu a začatím našej spolupráce je potrebné tieto podmienky prečítať a na prvej hodiny bude z nich test. Buď po slovensky alebo po anglicky. Uvidíme.

theguide.sk