Kurzy pre deti

V školskom roku 2018/2019 som učil aj detské kurzy, ale po zlých skúsenostiach s nezodpovednými rodičmi, ktorí sú nezodpovední v prvom rade ku svojim deťom a tým pádom aj ku mne, v súčasnosti detské kurzy neponúkam. Súčasné ponúkané kurzy sú pre 13+ ročných.

13+