Pre firmy

Pre firmy ponúkame tieto kurzy:

  • Kurz pre začiatočníkov
  • Kurz pre pokročilých
  • Kurz technickej angličtiny (podľa daného odvetvia)

Náplň kurzov + všetky podmienky spolupráce sú predmetom vzájomnej dohody. V prípade záujmu kontaktuj 0904 281 396. Výučba prebieha v dopoludňajších hodinách.