Príprava do zamestnania

Kurzy sú špecificky dizajnované pre potreby daného profesijného odboru. Absolventi kurzu majú ideálne komunikačné a jazykové schopnosti v angličtine pre prácu v zahraničí alebo aj doma na Slovensku v medzinárodnej firme. Kurz je možné prispôsobiť obsahom napríklad aj pre tieto profesie:

 • angličtina pre kuchárov
 • architektúra
 • bankovníctvo
 • bojovník s ohňom
 • dentálna hygiena
 • elektrikár
 • elektronika
 • environmentalistika
 • finančníctvo
 • fitness tréner
 • fyzioterapia
 • hotelierstvo
 • informačné technológie
 • inštalatér
 • inžinier
 • jadrové inžinierstvo
 • kól centrum
 • kozmetika
 • letectvo
 • letuška
 • logistika
 • ľudské zdroje
 • management 1,2
 • marketing
 • mechanik
 • obchodná angličtina
 • olympíjske hry
 • opatrovateľstvo
 • poisťovníctvo
 • polícia
 • poľnohospodárstvo
 • práca pre armádu
 • práca v reštauračnom zariadení
 • práca v zdravotníctve
 • právo
 • rybárstvo
 • SBS služba
 • sekretárka
 • softvérové inžinierstvo
 • stavebníctvo
 • šofér taxislužby
 • šport
 • štúdium na univerzite
 • ťažobný priemysel
 • turizmus
 • učiteľ v predškolskom zariadení
 • účtovníctvo
 • umenie a dizajn
 • veda
 • výpočtová technika
 • zubár

Príklad používaných materiálov v rámci kurzu

Nadobudnuté vedomosti sú v rozpätí úrovní A1-B1 podľa počtu absolvovaných modulov. (I. – III. moduly).
Výučba prebieha štandardne v dopoludňajších hodinách. Všetky podmienky účasti na kurzoch sú predmetom vzájomnej dohody.